CLB Môi trường của học sinh Hà Tĩnh

Trang web được thành lập với mục đích sẽ gửi cho bạn những thông tin và các nội dung về môi trường từ các nguồn thông tin từ trong nước và nước ngoài

 

 

Các thành viên trong CLB

Đây đang là vấn đề top secret vì các thành viên hoạt động ẩn